DEVREMÜLK ALIRKEN DİKKAT EDİLECEKLER

Aşağa gitmek

DEVREMÜLK ALIRKEN DİKKAT EDİLECEKLER

Mesaj  ilkay Bir C.tesi Mart 15, 2008 7:08 am

Eğer satın almak istenilen mülkün tamamı ile kullanımı değil de belirli bir işletim sistemi içerisinde yılın belirli dönemleri kullanım hakkı verilmekte ise, bu sisteme devremülk adı verilmektedir. Bir devremülk alınırken dikkat edilmesi gereken devremülk mü devre tatil mi satıldığıdır. Devremülk alımında mülkün tapusu kişinin üzerine geçmekle beraber devre tatillerde ilgili binanın belirli bir süre için kullanımı satılmaktadır. Dolayısı ile satın almak istediğiniz tatilin kişiye ait bir taşınmaz olarak mı yoksa 20-30 yıl gibi uzun ama belirli bir süre ile kısıtlı olarak sunulan tatil hakkı olarak mı satıldığının araştırılarak durumun öğrenilmesinde büyük faydalar vardır.

Müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkıdır. Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı ve bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümünden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı kurulabilir. Bu hakka Devre mülk hakkı denir.

1-Devre mülk hakkı ancak mesken nitelikli kat mülkiyetine veya kat irtifakına
çevrilmiş veyahut müstakil yapılarda kurulabilir.
2-Aksi resmi senetle kararlaştırılmadılça devre mülk hakkının bağlı olduğu pay,
devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak eşit bir biçimde belirlenir.
3-Devre mülk üzerinde bu hakla bağdaşan ayni haklar kurulabilir. Devre mülk
hakkı devir edilebilir ve mirasçılara geçer.
4-Bir yıl içindeki devrelerin tamamı tapu sicilinde gösterilmelidir.
5-Devre mülk hakkının yılın belirli dönemlerine ayrılması ve 15 günden daha az
süreli olmamalıdır.
6-Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa devre mülk hak sahibi bu hakkın
kullanımını başkalarına bırakabilir.
7-Ana taşınmaz mal ile bağımsız bölümlerin ve müstakil yapıların tapu
kütüklerinin beyanlar hanesine bağımsız bölüm veya yapı üzerinde devre mülk
hakkı kurulduğu işaret edilir. Düzenlenecek tapu senedinde de bu husus
belirtilir.
8-Üzerinde devre mülk hakkı kurulacak yapı veya bağımsız bölümlerin ortak
malikler arasında dönem süresi devir ve teslimi ile istifade şekil ve usulleri, yö
neticilerin seçimi ile hak ve sorumlulukları büyük onarım için ayrılacak dönem,
bakım masrafları gibi hususlar devre mülk sözleşmesinde belirlenir. Bu
hususları içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanan devre mülk sözleşmesi
resmi senede eklenir ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir.
9-Kat mülkiyetine çevrilmiş birden fazla bağımsız bölümlerden bazılarının
üzerinde devre mülk hakkı kurulması aksi yönetim planında
kararlaştırılmamışsa diğer bağımsız bölüm maliklerinin izinlerine bağlı değildir.
10-Devre mülk hakkı sahibi bu hakkın kurulduğu taşınmazların eklenti ve ortak
yerlerinden hissesi oranında ve kendisine ait olan süre içinde kullanma hakkına
sahiptir.
11-Üzerinde devre mülk kakkı kurulan yapı veya bağımsız bölümün ortak
malikleri aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa şüyuun giderilmesini
isteyemezler.
12-Devre mülk hak sahipleri kendilerine ayrılan ve tapu sicilinde belirtilen dönem
süresi sonunda kullandıkları bağımsız bölüm veya yapıyı sözleşme hükümleri
gereğince boşaltmaya ve yeni hak ve dönem sahibine teslime mecburdur.
13-Dönem süresi sonunda tahliye olmadığı takdirde yararlanacak olan dönem
sahibinden birisi veya yöneticinin tapu kaydını ve sözleşmeyi talebine ekleyerek
ibraz etmesi halinde mahallin en büyük mülki amirinin emri ile başkaca bir
işlem ve tebligata gerek kalmadan derhal zabıtaca boşalttırılır. İdare ve yargı
organlarına yapılacak başvuru bu boşaltma işlemini durdurmaz. Tarafların
kanundan ve sözleşmeden doğan hakları saklıdır.
14-Devre mülk hakkı sahiplerinin hak ve borçları yetki ve sorumluluklarının tespit
ve uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, bu konuda sözleşmede veya yönetim
planında hüküm bulunmayan hallerde Türk medeni kanunu ve ilgili diğer kanun
hükümleri uygulanır.
15-Anlaşmazlıklar ana gayrimenkulun bulunduğu yerdeki sulh hukuk
mahkemesinde çözümlenir.

emlak dünyası

ilkay
Super Moderatör
Super Moderatör

Mesaj Sayısı : 109
Kayıt tarihi : 30/01/08

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz